Moje kwalifikacje

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim na wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (specjalizacja: opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego). Wiedzę i umiejętności z zakresu terapii uzależnień zdobyłam w Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Obecnie uczę się w Wielkopolskie Szkole Psychoterapii Gestalt.
Odbyłam m.in szkolenie z poradnictwa psychologicznego organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; roczny program rozwoju osobistego Staż Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt-Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, a także szkolenie z zakresu Analizy Transakcyjnej (kurs AT 101) organizowane przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie kliniczne zdobyłam m.in. w:
• Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”;
• Ośrodku Terapii i Wychowania Młodzieży ANASTASIS w Strychach;
• Hostelu readaptacyjnym w Gorzowie Wielkopolskim;
• Stowarzyszeniu „ELEUTERIA” NZOZ, Centrum Zdrowia w Warszawie;
• Prywatnej Klinice Leczenia Uzależnień ,,Moje Życie’’ w Skórzewie;
• Poradni leczenia uzależnień i współuzależnień w Poznaniu.

WŁASNA PRAKTYKA

Oferowany przeze mnie zakres pomocy terapeutycznej obejmuje: konsultacje, terapie indywidualną, terapie grupowa, prace z parą w takich obszarach jak:
• Nadużywanie, uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki i inne), zachowań (hazard, zakupy, praca, seks,)
• Współuzależnienie
• DDA

Prowadzę także szkolenia i warsztaty dla firm.

W ramach własnej praktyki prowadzę również punkt konsultacyjny ds. uzależnień, w którym m.in. udzielam informacji i konsultacji nt. dostępnych form i możliwości leczenia uzależnień.

Należę do Ewidencji Specjalistów Psychoterapii Uzależnień: współpracuję z sądami, zajmuję się orzecznictwem z zakresu uzależnień.

Podstawą w mojej pracy terapeutycznej jest otwarty, szczery kontakt z drugim człowiekiem, relacja oparta na zaufaniu i rozumieniu świata, który każdy klient ze sobą wnosi. Kieruję się indywidualnym podejściem do osoby, dobrem drugiego człowieka, przestrzeganiem tajemnicy zawodowej.

Działam w zgodzie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Psychoterapeuty Uzależnień.
Dbając o jakość mojej pracy, regularnie korzystam z superwizji.

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub zastanawiasz się nad podjęciem terapii, zapraszam Cię do mojego gabinetu.
Malwina Barełkowska-Żurek